Digitalt
Byliv

Oslo, DogA 24. mai 2013


De siste ti årene har digital teknologi blitt en stadig viktigere del av bylivet. Smarttelefoner, trådløse nettverk og sosiale medier gjør sitt inntog i bylivet og former hvordan byen brukes.

Hvilke konsekvenser har dette for byutvikling, arkitektur og hverdagsliv?Konferansen ‘Digitalt byliv’ setter teknologi, design og byutvikling på dagsorden. Internasjonale og norske eksperter vil belyse hvordan digitaliseringen av byen har konsekvenser for både hverdagsliv og samfunnsutvikling.

‘Digitalt byliv’-konferansen er organisert av forskningsprosjektet YOUrban ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo og Statsbygg, i samarbeid med Miljøverndepartementet, Norsk Form og Forskningsrådet ved Verdikt-programmet.

[English summary]


logo2-04

Et digitalt byliv

Konferansen vil belyse digitalt byliv med særlig vekt på design og bruk av ny teknologi. Norske og internasjonale foredragsholdere vil tematisere den digitale byens fremvekst det siste tiår, samt dagsaktuelle problemstillinger om planlegging av og for den digitale byen.

Digitaliseringen har de siste 10-15 årene preget byen og bylivet stadig sterkere og virker inn på det meste av byens funksjoner:
Hva slags tendenser kan vi lese ut av utviklingen? Hvilke kjennetegn har ‘nettverksbyen’ sammenlignet med byen slik den engang var?

Digital teknologi er stadig viktigere i hverdagslivet, samtidig åpner den for nye måter å bruke byen på. Jo mer mobil, fleksibel og avansert teknologi, dess større utbredelse og flere bruksområder – på godt og vondt:
Hvordan virker egentlig digitaliseringen inn på bruken av byen? Hvordan påvirkes sosiale forhold og forventninger til bylivet?

Nettverksbyen og digitalt byliv peker mot en ny slags by. Nye typer av data gir uante muligheter for kontroll, overvåkning og kommersialisering, men også for utvikling av ny kunnskap og nye verktøy for planlegging, prosjektering og involvering av bybefolkningen:
Hvilken dagsorden setter nettverksbyen for planlegging og byutvikling? Hvordan kan digitale ressurser brukes som verktøy for kunnskapsutvikling, formidling og medvirkning?


Foredragsholdere

Det legges opp til et bredspektret program med internasjonale og norske perspektiver. Konferansen åpnes av statssekretær ved Miljødepartementet Ellen Øseth, som etterfølges av en en imponerende samling foredragsholdere.

Adam Greenfield, direktør for Urbanscale i New York, er en av verdens fremste eksperter innen feltet digitalisering og urbanisme og vil snakke om muligheter og utfordringer i ‘nettverksbyen’. James Bridle, London-basert skribent og kunstner, ser på digitalisering av kultur, mens Matt Ward fra Goldsmiths i London vil belyse teknologi og byrom som designutfordring. Timo Arnall fra Arkitektur og designhøgskolen i Oslo vil diskutere digitaliseringens materialer og fenomener, mens Russell Davies, fra Government Digital Services, vil fortelle om storstilt satsning på utvikling av nye offentlige digitale tjenester i Storbritannia. I konferansens avslutningsinnlegg vil Dan Hill, direktør for Fabrica i Italia, snakke om strategisk design som perspektiv på aktuelle samfunnsproblemer.

I tillegg de internasjonale perspektivene legges det opp til en rekke kortere presentasjoner om temaer som visualisering av bydata, mobiltelefonbruk, forskning, bærekraft, digitale barnetråkk og bruk av digitale verktøy i arkitekturen.


Ellen Øseth Statssekretær, Miljødepartementet

Konferansen åpnes av Ellen Øseth, statssekretær ved Miljøverndepartementet. Ellen Øseth har bakgrunn som klimarådgiver i Norsk Polarinstitutt og er fylkestingsrepresentant for SV i Troms. Miljøverndepartementet støtter Digitalt byliv-konferansen gjennom prosjektet Framtidens byer. Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Prosjektet ser på areal og transport, energi i bygg, forbruk og avfall og klimatilpasning. Fremtidens byer går fra 2008 til 2014.Øivind Christoffersen Direktør Statsbygg

Øivind Christoffersen har ledet Statsbygg siden 2000, og er utdannet Cand. Real. med hovedfag i Informatikk fra Universitetet i Oslo. Før han kom til Statsbygg hadde han diverse lederstillinger i IKT-bedrifter, som Hewlett Packard og Honeywell. Relatert til byggenæringen har Christoffersen engasjert seg i problemstillinger omkring digitale byggeprosesser og virtuelt design, og i arbeidet med åpne bygnings informasjons modeller (BIM).Adam Greenfield Urbanscale, USA

Adam Greenfield is a New York City-based writer and urbanist. He is the founder and managing director of Urbanscale and the author of Everyware: The dawning age of ubiquitous computing (2006), Urban computing and its discontents (2007, with Mark Shepard) and the forthcoming 'The city is here for you to use'.Dan Hill Fabrica, IT/UK

Dan Hill is CEO of Fabrica, a communications research centre and transdisciplinary studio based in Treviso, Italy, and part of the Benetton group. A designer and urbanist, he has previously held leadership positions at Sitra (the Finnish Innovation Fund), Arup, Monocle, and the BBC. He is strategic design advisor for Domus magazine, as well as writing cityofsound.com.Russell Davies Government Digital Services, UK

Russell Davies is a writer and communications strategist. He is Creative Director at GDS, a partner at RIG and a founder of Newspaper Club. The Government Digital Service is a new team within Cabinet Office tasked with transforming government digital services. Russell has worked at advertising agencies such as Wieden + Kennedy and R/GA and for organisations including Nike, Apple, Microsoft and Honda. He writes a weekly column for Campaign magazine, is a Contributing Editor for Wired (UK) and has written for publications as diverse as The Idler, The Observer and Google's Think Quarterly. In his spare time he's spent nine years blogging, made a BBC programme about the 'Internet of Things' and written a book about great British cafes. He talks regularly at tech/culture conferences and relentlessly mucks about on the internet.James Bridle UK

James Bridle is a writer, artist and technologist based in London, UK. He exhibits and speaks worldwide on the subjects of literature and technology, networks and culture. His work can be found at booktwo.org.Matt Ward Goldsmiths University, UK

Matt Ward is an educator, designer and obsessive amateur photographer. He runs the undergraduate design programme at Goldsmiths (University of London) and is part of the post-disciplinary, semi-fictional design syndicate DWFE. He writes and lectures on design, technology, drawing, maps, education and ‘the future’.Timo Arnall AHO, NO

Timo is creative director at BERG in London and research fellow in interaction design at the Oslo School of Architecture & Design. Timo’s design work is about developing and explaining emerging technologies through visual experiments, films, visualisations, speculative products and interfaces. He previously led the international research project ‘Touch’ investigating physical interaction with everyday objects in Oslo.Even Westvang Bengler, NO

Even Westvang har de siste 15 årene programmert og formgitt seg gjennom et bredt spekter medier. Han har designet bokomslag, levert offentlig utsmykning av lokalnettverk og laget utstillinger til museer. Siden 2005 har han stort sett jobbet med sosiale medier gjennom prosjektene underskog.no og origo.no. De siste årene har også Even utviklet og designet oppskiktsvekkende visualiseringer av offentlig data. Even er opptatt av hvordan teknologi kan bidra til positiv samfunnsutvikling og har i det siste sett på borgernes rolle i forhold til anvendelse av offentlige datakilder.Einar Sneve Martinussen AHO, NO

Einar Sneve Martinussen is an interaction designer and researcher working with technology, cities and everyday life. Einar is a PhD fellow and teacher at the Oslo School of Architecture and Design as a part of the research project YOUrban on networked cities and design. His work includes visualisations of technology, films, interactive products and exhibitions. Einar is a part of the Oslo-based design studio Voy.Hege Maria Eriksson Norsk Form, NO

Hege Maria Eriksson er sivilarkitekt og fagsjef for arkitektur ved Norsk Form. Maria jobber med norsk arkitekturpolitikk og har tidligere vært fagsjef i Norske arkitekters landsforbund (NAL), drevet egen praksis i LY arkitekter, vært redaksjonsmedarbeider i Byggekunst/Arkitektur N, konsulent for arkitektur- og kulturbygg i Norsk kulturråd og arbeidende styreleder i Galleri ROM. Eriksson har bred erfaring både som prosjekterende arkitekt, prosjektleder og rådgiver for ulike kulturinstitusjoner. Eriksson har arbeidet med utstillinger, scenografi og kunstprosjekter. Som skribent har hun blant annet utgitt en bok om museumsarkitektur og skrevet ukentlig spalte i Dagbladet.Andrew Morrison AHO, NO

Andrew Morrison is the Director of the Centre for Design Research at the Oslo School of Architecture and Design. Andrew is the project leader for the Verdikt-funded research-project YOUrban. YOUrban is situated between interaction design and urbanism and explores relationships between social media, the city and performative engagement. Andrew works on aspects of playful experimentation in mobile technologies in the city and the digital mediation of locative articulations of social media in urban settings. He also supervises PhD candidates in the project and works closely with colleagues from the Institute of Urbanism and Landscape at AHO. Andrew has published widely in design research: recent books include Inside Multimodal Composition (2010) and Exploring Digital Design (2010).Sylvia Skar Norconsult, NO

Sylvia Skar er sivilingeniør og ansatt som energi- og miljørådgiver i Norconsult. I tillegg til rådgivning knyttet til bygninger har hun erfaring som informasjonssjef og redaktør i fagpresse. Siden 2008 har hun vært engasjert av Miljøverndepartementet som fagkoordinator for stasjonær energi i programmet Framtidens byer. Prosjektet er et nettverkssamarbeid mellom 13 store byer, staten og næringslivet om å redusere klimagassutslipp i byene – med godt bymiljø som delmål. Forbruk, avfall, areal, transport, energi, klimatilpasning og bymiljø er hovedtema i satsingen.Diderik Haug Statsbygg, NO

Didrik Haug er senioringenør i Statsbygg og har 17 års erfaring som entreprenør på bygg og anlegg. Haug har vært Prosjektleder i Statsbygg i 12 år. Senest som Prosjektleder og ass. Prosjektsjef i Pilestredet Park. Haug er nå ansatt i forskningsavdelingen i Statsbygg, og har siden 2004 hatt prosjektlederansvar for Statsbyggs utvikling og implementering av digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) basert på åpne internasjonale standarder.

Program

DogA Oslo, 24. mai 2013, 09:00 - 17:00

Konferansier: Einar Sneve Martinussen – AHO, NO

 • Fra 08:00

  Registrering

 • 09:00

  Velkommen


  Øivind Christoffersen – Direktør Statsbygg
 • 09:15

  Ellen Øseth – Miljøverndepartementet
 • 09:30

  Tipping off the Drones


  James Bridle – UK
 • 10:00

  On the displacement of politics


  Adam Greenfield – Urbanscale, USA
 • 11:00

  This space is not for sale: Cities and the cinematic imagination


  Matt Ward – Goldsmiths University, UK
 • 11:30

  Poking at touchscreens: Digital city life made visible


  Timo Arnall – AHO, NO
 • 12:00 Lunsj
 • 13:00

  Seeing planning: A visual outing into the municipal planning archives


  Even Westvang - Bengler, NO
 • 13:20

  Oops, var the sånn det ble seende ut?


  Diderik Haug - Statsbygg, NO
 • 13:40

  Barnetråkk 2014: Digital medvirkning i byutviklingen


  Hege Maria Eriksson - Norsk Form, NO
 • 14:15

  Fremtidens digitale byer


  Sylvia H. Skar - Norconsult, NO
 • 14:35

  Researching the networked city


  Andrew Morrison - AHO, NO
 • 15:20

  Simpler, clearer, faster: Some things we've learned building GOV.UK


  Russell Davies - GDS, UK
 • 16:10

  The inefficient city


  Dan Hill - Fabrica, IT/UK

Billetter

Billetter til Digitalt byliv kan bestilles her.


Fram til 24. april koster billettene kun 1.500,- Ordinærpris er 2.000,-

Studentpris er 400,- (begrenset antall)


Ved spørsmål om påmelding eller deltakeravgift, vennligst ta kontakt på e-post lst@statsbygg.no

Frist for påmelding er 23. mai. Vi forventer stor pågang og anbefaler tidlig påmelding!
Kontakt og informasjon

Konferansen arrangeres på Norsk Design og Arkitektursenter (DogA) 24. mai 2013. Programmet varer fra 09:00 til 17:00, registrering fra kl 08:00.

DogA ligger sentralt i Oslo, i Hausmannsgate 16, like ved Grünerløkka og Mathallen på Vulkan. Det er mulighet for å forhåndsbestille lunsj på DogA, men vi regner med at de fleste deltakerene heller ønsker å dra ut i byen i pausen.Kontakt programkomitéen:

Einar Sneve Martinussen (AHO): einar.snevemartinussen@aho.no
Jonny Aspen (AHO): jonny.aspen@aho.no
Knut Felberg (Statsbygg): Knut.Felberg@statsbygg.no


Konferansen 'Digitalt byliv' ønsker å bidra til utviklingen av en kritisk offentlig samtale om digital samfunnsutvikling og byliv. Konferansens faglige innhold er basert på forskningsprosjektet YOUrban ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og prosjektets internasjonale nettverk samt faglige innspill fra norske samarbeidspartnere. Konferansen arrangeres av YOUrban og Statsbygg i samarbeid med Miljøverndepartementet og Norsk Form.logo2-04